The Book Pond
1083 recensioner
4543938 besök
Ur dunkla djup
pixel
Helena Brink
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-7133-763-6
För några år sedan läste jag 'I stilla lantlig frid' av pseudonymen Helena Brink och fann det vara en småtrevlig (om det nu är rätt benämning) deckare om mord på skånska landsbygen.

'Ur dunkla djup' återanvänder tema och till viss del persongalleriet från första boken, men huvudpersonerna är nu Kajsa och Olle Linder som snubblar över lik kring det torp de nyligen köpt. Parallellt med deras makabra fynd löper tre andra historier, dels om en man som återvänder från USA efter ett halvt sekel för att kräva ut sitt arv, dels om två hippiebrudar som bebodde torpet på 70-talet och dels om Kajsas otrohetsaffär med en vän till familjen Linder.

Det gör mig inget i början att historien spretar åt alla håll, men trådarna ska ju knytas samman så småningom och innan det händer har man tagit sig igenom 500 sidor med en hel del onödigt material som hade kunnat redigeras bort enligt mitt tycke. Att Kajsa och Olle ska gå åstad och köpa ett renoveringsobjekt mitt inne i skogen efter att hennes otrohet precis har avslöjats känns inte heller särskilt trovärdigt. Deras äktenskapliga problem är mer som ett verktyg för att placera handlingen ute i den skånska myllan och glöms sedan mer eller mindre bort av Brink trots att krisen ingalunda är löst.

Med dessa brister är 'Ur dunkla djup' en sämre insats än 'I stilla lantlig frid', men den fungerar som tidsfördrivande bagatell

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: