The Book Pond
1083 recensioner
4539901 besök
Short Fictions
pixel
Gerd Övergaard m fl (Urval)
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Biblioteksförlaget
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-542-1457-2
Det här är en samling noveller från den engelskspråkiga världen som var kursmaterial när jag läste engelska på högskolan. Här blandas mindre kända namn med större författare som William Trevor, Graham Greene och John Updike och ämnesvalet spänner brett över fältet.

Trots att jag hade ett positivt minne av Short Fictions, hade jag märkvärdigt svårt att ta mig igenom den här antologin igen. Jag är nog inte särskilt förtjust i novellen som skrivform eftersom det sällan känns som om vare sig karaktärer eller historier får tid att utvecklas och slutet löses ofta genom en liten twist som gör att frågor blir hängande i luften. Men det finns undantag och de som jag höll som favoriter sist jag läste står sig fortfarande bäst och är i graderad ordning: To Room Nineteen av Doris Lessing (Kryper under huden!), Beyond the pale av William Trevor (Berör!), Rasperry Jam av Angus Wilson (Ruskig!) och Lilacs av Mary Lavin (Charmigt lantligt melodram!)

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: