The Book Pond
1083 recensioner
4549506 besök
Väninnan
pixel
Denise Rudberg
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Fischer & co
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7054-933-8
Sjunker ner i solstolen och tänker att nu ska jag läsa något roligt och lättsmält. Men 'Väninnan' är snarast tragisk och gör mig förbannad. Huvudpersonen Kristin lever i överklass-Sverige och beskrivs av Rudberg som en plats fylld av stigmatiserande sociala koder där män är 'riktiga män' som super, knullar runt och strör sina statusprylar omkring sig med små, väna fruar vid sin sida som en liten dekoration. Dessa är för övrigt sällan förvärvsarbetande, klädda i fula och tantiga designerkläder och bryr sig i stort sett bara om att shoppa och hålla diet.

Jag får utgå ifrån att boken är överdriven, men om ens hälften är hämtat ur verkligheten så har jämställdhetsministern i Sverige ett veritabelt misslyckande framför ögonen. Varken kvinnor eller män har det lätt om man ska uppfylla normerna i denna främmande värld, men det som nästan är värst är att den frigörelse som Kristin ska genomgå går ut på att hon träffar en ny man... Humorn - den vi lärt oss känna igen i chick-lit böckerna - saknas också helt i den 'poppiga' dialog som till 80% fyller upp boken och jag kan bara konstatera att min lättsamma dag på stranden slutar i ett fiasko.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: