The Book Pond
1083 recensioner
4543890 besök
Att förlora Gemma
pixel
Katy Gardner
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Losing Gemma
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-46-18214-5
Två brittiska tjejer, Esther och Gemma, åker på en backpackerresa till Indien. Esther är den världsvana och därmed också den drivande. I Indien överväldigas hon av människomyllret, dofterna och det stora äventyret, medan Gemma krymper vid hennes sida och mest klagar över den starka hettan.

Tidigt blir det en spricka mellan de gamla vännerna och den vidgas alltmer när den mystiska Coral dyker upp. Esther tampas med sina svartsjuka över att Coral tar hennes kamrat ifrån henne, men samtidigt kan hon inte komma ifrån känslan av att någonting inte står rätt till, att Coral utgör ett reellt hot.

Att Förlora Gemma klassas ibland som en ungdomsroman, men det tycker inte jag på något vis hindrar att man läser den som vuxen. Även om jag inte just rest runt i Indien, kunde jag känna igen mig i så mycket av det inbördes kivet mellan vännerna, hur det kan vara att komma till en ny plats där man måste hitta mat och ett rum för natten, att ta sig runt med rostiga, skumpande bussar.

Från första sidan rycks man med och Gardner lägger tidigt ut ledtrådar, som gör att man förstår att det här kan inte sluta väl och det blir omöjligt att lägga ifrån sig boken. Det här var det bästa jag läst på ett tag och en påminnelse om att allting är inte vad det utåt sett tycks vara....

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: