The Book Pond
1083 recensioner
4539984 besök
En världsomsegling under havet
pixel
Jules Verne
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Vingt mille lieues sous les mers
Bokförlag: pixel Almqvist & Wiksell
Utgiven: pixel 1989
ISBN: pixel 91-20-07572-3
Säkert läste jag 'En världsomsegling…' när jag var liten och med all säkerhet har jag sett filmen från 50-talet med Kirk Douglas som den väderbitne Ned Land och James Mason som den outgrundlige kapten Nemo, för den har jag starka minnen av. Det här är en av Jules Vernes allra största framgångar som läses och inspirerar in i våra dagar. Att Pixar Studios lilla clownfisk i den kända tecknade filmen heter som den gör är nog ingen slump.
Föregångaren, kapten Nemo, basar över ubåten Nautilus som kryssar genom havens djup, men misstas av omvärlden som ett havsvidunder när den stiger upp till ytan för att fulla på luftförråden. En expedition avseglar från USA för att oskadliggöra monstret och ombord finns bl.a. den kanadensiske harpuneraren Ned Land, marinprofessorn Aronnax och dennes betjänt Conseil (som för övrigt betyder 'råd' på franska). När de till sist finner Nautilus och försöker sänka 'odjuret' gör utbåten en motattack och de trenne hamnar i vattnet, men plockas upp och ombord av kaptenen. Då upptäcker de förstås att de inte hamnat i magen på någon ofantlig val, utan i en märklig undervattensfarkost. De blir också varse att de inte längre är fria män, eftersom Nemo inte har någon avsikt att någonsin sätta iland dem igen.

Så börjar världsomseglingen under havet och Aronnax & company får vara med om de mest fantastiska ting som att återupptäcka Atlantis, jaga i Crespos undervattenskogar, leta pärlor i jättesnäckor och segla hela vägen upp till Sydpolen. Allt betraktat bakom rutorna i det välordnade biblioteket, där professorn lyriskt bedriver havsstudier, eller i dykardräkter på havsbotten. Det är både spännande och roande att läsa om alla äventyr som det udda sällskapet råkar ut för och rent humoristiskt blir det t.ex. när Verne skildrar den frustrerade Lands längtan efter 'kött, kött, kött'. Men boken har också en allvarligare sida i Nemos hat mot civilisationen på fasta land och hans brytning med denna.

Fascinerande är förstås träffsäkerheten i Vernes tekniska beskrivningar av u-båtar och aqualungan, långt innan dessa fanns. Helt på pricken är det dock inte alltid, som när Aronnax och Nemo är ute och går i dykutrustning på flera tusen meters djup och lägger sig att sova i någon timme utan att lufttankarna töms, men det är ju inte illa gissat ändå.

'En världsomsegling...' är en klassiker i ordets rätta bemärkelse, för det är en bok för alla åldrar och alla tider, fint illusterad med många teckningar och nu när jag läst om boken längtar jag tills TV sänder filmen igen.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: