The Book Pond
1083 recensioner
4544047 besök
Juvelen i kronan
pixel
Paul Scott
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The jewel in the crown (The Raj Quartet)
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046484-8
Jag minns fortfarande TV-serien 'Juvelen i Kronan' från det att den sändes för hundra år sedan och i minnesbanken låg någon post-kolonnial, romantiserad bild som ledde till att jag lånade den första delen i 'The Raj Quartet'; ett bombastiskt verk där varje del del är över 500 sidor lång. 'Juvelen i Kronan' handlar om brittiskan Daphne Manners som på 40-talet i indiska Mayapore blir utsatt för en våldtäkt i samband med att stora upplopp äger rum i landet. Hennes hemliga anglo-indiske älskare Harry Kumar blir tillsammans med fem andra indier arresterade för brottet av den nitiska och sadistiska polischefen Ronald Merrick.

Det är denna händelse och de skeenden som ledde fram till den som står i centrum för boken och berättas om och om igen ur olika personers synvinklar. Varje del lägger en ny pusselbit på plats, men innebär också en hel del upprepning och sägs dessutom, enligt mitt tycke, med alldeles för många ord som inte tillför någonting och som jag hade uppskattat om redigeraren hade strukit lite av emellanåt. Vissa delar känns mer betydligt mer livfulla och sympatiska än andra, t.ex. ungmön Edwina Cranes och Daphne Manners berättelse, medan brigadchef Reids dagbok otåligt får mig att bläddra flera sidor i taget.

Förutom händelserna på det personliga planet så får man också en inblick i det politiska spelet i Indien vid denna tid med andra världskriget runt hörnet och Ghandis krav på Storbritanniens utträde ur landet. Det är intressant, men det är uteslutande är en vit befolknings syn på saken och (med få undantag) är Indien i deras ögon ett smutsigt, underutvecklat land med en befolkning som är otacksam över den civilisation som anlänt tillsammans med britterna och Gandhi framställs som rent nipprig.

Som framgår blev jag lite besviken på 'Juvelen i kronan' eftersom den med alla sina sidor egentligen inte berättat så mycket och det den berättar känns kort sagt tamt och utdraget, vilket inte gör mig sugen på att fortsätta med serien. För bra böcker om Indien, läs hellre något av Anita Desai eller Manil Suri.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: