The Book Pond
1083 recensioner
4549558 besök
Witch child
pixel
Celia Rees
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Häxa
Bokförlag: pixel Bloomsbury
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 0-7475-4639-8
I 1600-talets England drivs det häxprocesser och den 15-åriga Marys mormor, kunnig i örter och helande dekokter, blir tillfångatagen och avrättad. Mary får hjälp att fly till Amerika och slår följe med en grupp puritaner, som bygger upp ett nytt samhälle i vildmarken. Där ägnar hon dagarna åt att utforska skogen efter läkeörter och blir vän med traktens indianer, som lär henne mycket om floran. Men hon upptäcker snart att fördomar och trångsynthet har följt med över Atlanten och snart börjas det återigen att viskas om häxkonster.

Witch child bygger på verkliga anteckningar som har hittats och det är en fascinerande historia. Mary framställs som en intelligent, allvarsam och (av naturliga skäl) vaksam ung flicka som man fattar stort tycke för. Trots alla svåra prövningar hon går igenom känns det ofta som hon ställer sig utanför skeenden och rapporterar med en saklig ton, snarare än upplever dem. Men det tror jag är en följd av att berättelsen återges i dagboksform som fungerar som ett analyserande filter - och vilket inte nödvändigtvis är någon nackdel. Jag tyckte Witch child var en mogen, spännande och intressant berättelse, som förtjänar en bredare benämning än 'ungdomsroman'.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: