The Book Pond
1083 recensioner
4549388 besök
Mitt liv så här långt
pixel
Jane Fonda
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel My life so far
Bokförlag: pixel Brombergs
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 97891-85251-22-3
Jane Fonda har levt ett otroligt innehållsrikt liv. Hon har varit fotomodell, skådespelerska, filmproducent, vietnamaktivist, träningsguru och arbetar nu med att motverka tonårsgraviditeter.

Vid dryga sextio skrev hon sin självbiografi eftersom hon först då kommit till insikt om vem hon var och hur hon ville leva. Bakom sig hade hon då tre äktenskap som alla gett henne mycket värdefullt bagage, men också hämmat henne då hon ständigt anpassade sig efter sina makars vilja. Det tog henne många år att se det här mönstret och våga göra sin egen röst hörd.

Jane Fonda har offentligt nästan alltid uppfattats som en stark kvinna. Men helt uppenbart kan även en synbart självständig kvinna vara svag på hemmaplan. Fonda försökte vara till lags, göra saker hon egentligen inte ville, hålla ilska inom sig av rädsla för uppbrott och separation. Hennes svaga självkänsla tog sig uttryck i bulimi under lång tid och hon dövade sig ibland med sprit.

Det här är en omfångsrik och rikt illustrerad biografi. Fonda skriver bra, analytiskt och behåller den röda tråden. Hon har onekligen haft ett otroligt mångfasetterat liv och hon skriver väldigt öppet om det mesta ända in i sängkammaren. (Ibland blir jag faktiskt lite förvånad att exen har godkänt texten.) I slutet blir en lite nyfrälst ton nu när hon 'funnit sig själv' och ser med efterkloka och förlåtande ögon på sina misstag och före detta äkta män, men det kanske är oundvikligt.

Att hon passerat sextio gör henne inte mindre intressant, framförallt inte hennes engagemang i befolkningsfrågor. Slutsatserna om vilka konsekvenser obildning och kvinnoförtryck får för vår befolkningstillväxt var ögonöppnande för mig!

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: