The Book Pond
1083 recensioner
4544059 besök
Coq Rouge
pixel
Jan Guillou
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-1-902402-9
Cog Rouge är den första boken om den hemlige svenske säkerhetsagenten Carl Hamilton som Jan Guillou skrev 1986 och som gav honom en alldeles särskild ställning i svensk litteraturhistoria. Böckerna har lästs av hundratusentals, filmats och översatts och även jag började på Coq Rouge, men kom nog aldrig igenom den. Nu har jag gjort ett nytt försök för att se vad all uppmärksamhet egentligen handlade om och om den håller så här 20 år efteråt.

Det är oundvikligt att första delen i en serie blir något av en introduktion. Carl Hamilton är blott 29 år när han presenteras, det är inte längesedan han avslutade sin CIA-utbildning i San Diego för att kunna inta rollen som specialagent i Sverige. Han är tränad i närstrid, vapenslag, attackdykning, skytte och allt annat som en spion måste kunna... Som en täckmantel jobbar han nu som byråkrat på Rikspolisstyrelsen i väntan på lämpligt uppdrag. Det kommer då säpomannen Axel Folkesson blir skjuten i sin bil. Spåren pekar först mot palestinska aktivistgrupper i Sverige, men Carl och hans kollegor finner luckor i utredningen och tvingas ta till mycket okontroversiella metoder för att följa gärningsmän i andra, politiskt känsligare riktningar.

Så vad tyckte jag då? Njae, språkligt sett är jag inte imponerad, förvånande nog eftersom Guillou har en gedigen journalistbakgrund. Jag vet inte om det är en medveten stilmässig grej, men han upprepar sig häpnadsväckande ofta och det flyter liksom inte riktigt, dessutom använder han ibland rätt ålderdomliga ord som t.ex. 'tvivelsutan'. Intrigen är extremt krånglig och jag har problem med att följa logiken i polisutredningen och de många palestinska och israeliska grupperingarna som nämns, så det tar några bläddringar fram och tillbaka på sidorna.

Guillou lyckas ändå hålla intresset uppe, kanske mest därför att han låter Hamilton flasha lite med sina kunskaper här och där med en accelering av actionsavsnitten mot slutet. Mer än en agentroman känner jag dock att det här är ett samhällspolitiskt inlägg, inte minst av Guillous pro-palestinska sympatier, men allt handlar väl om vad man väljer att lägga sitt fokus. Det sägs att 'Den demokratiske terroristen' ska vara den bästa Hamilton-boken, så det kanske är den jag ska läsa härnäst för att få en rättvisare bild.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: