The Book Pond
1083 recensioner
4540099 besök
Tio steg till ett bättre liv
pixel
Oprah Winfrey
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Make the connection
Bokförlag: pixel Ica Bokförlag
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-534-1837-9
Oprah Winfrey Show är numera en institution i amerikansk TV - och i svensk! Oprah har med sitt personliga och vinnande sätt lyckats med att dra en stor publik till TV:n år efter år efter år.

Hon är en extremt framgångsrik affärskvinna, men lika länge som hon varit känd, ja längre, har hon haft problem med sin vikt och sitt självförtroende. Hon har bantat, i hemlighet och offentligt, men det var först när hon träffade sin personlige tränare Bob Greene som hon lyckades med att nå ett varaktigt resultat, som vad jag kan se står sig hyfsat än idag.

Den här boken har hon skrivit tillsammans med Bob Greene. Den innehåller ett program om tio steg som Greene har utarbetat och fakta varvas med Oprahs dagboksanteckningar om nederlag och framsteg. Det är Oprahs del som är den stora behållningen tycker jag, för inga vanliga människor har en praktisk möjlighet att ställa upp på Greenes idéer om att träna på morgonen fem-sju dagar i veckan och äta råa grönsaker till mellanmål. Jag har tränat ganska hårt i många år och har en hyfsat fettsnål diet, men jag är inte i närheten av de krav han ställer, så de känns inte särskilt mänskliga, även om man nog kan få ett och annat bra tips.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: