The Book Pond
1083 recensioner
4475839 besök
Prästgårdsbarnen
pixel
Bengta Olsson
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Almqvist & Wiksell
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-20-07243-0
Prästgårdsbarnen är precis vad det låter som: en handfull syskon som bor på en prästgård tillsammans med sin mamma och pappa, som för övrigt inte bara är präst, utan även tar hand om posten.

Prästgårdsbarnen utspelar sig i Norrland någonstans strax efter att första världskriget har brytit ut och är mestadels berättad ur barnens ögon. Det är ganska hårda tider, men de har det bättre än de flesta ändå. De leker och hittar på mycket hyss, lever ett enkelt liv och glädjs åt det lilla.

Bengta Olsson skriver med väldigt korta meningar, avhugget på något vis och händelser blandas huller om buller, så det blir lite rörigt. Jag tycker inte det är så bra och ovanpå det är boken faktiskt ganska tråkig.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: