The Book Pond
1083 recensioner
4549599 besök
Drivkraft
pixel
Dick Francis
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Driving force
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1994
ISBN: pixel 91-7119-580-7
Freddie Craft pensionerar sig som jockey och startar i stället ett företag som transporterar hästar från ett stall till ett annat. En dag plockar en chaufför upp en liftare, som senare påträffas död och det är början på en konspiratorisk härva som illustrerades med en kanin på bokomslaget.

Dick Francis har ett förflutet inom hästvärlden. Han skriver smårysiga, småmysiga deckare/thrillers, som man glömmer lika snabbt som man slagit igen dem.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: