The Book Pond
1083 recensioner
4539913 besök
How to be good
pixel
Nick Hornby
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel En god människa
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 0-141-00858-X
En egoistisk, cynisk man och far blir omvänd av en guru och ska helt plötsligt göra gott i världen. Men vad får det egentligen för konsekvenser för resten av familjen, som bara vill leva ett normalt liv? Det är en intressant frågeställning och naturligtvis uteblir inte konflikterna. Frun och mamman upptäcker att hon hamnar i en no-win situation när hon försöker återbörda tingen till sin normala ordning och då blir anklagad för att inte tänka på de bättre behövande.

Det är som sagt ett intressant tema, men jag tycker det känns som om Hornby inte riktigt orkar utveckla det fullt ut, utan boken bara slutar tvärt. Jag säger inte att sluten alltid behöver vara lyckliga, men det här är inte ens olyckligt, det är ingenting alls och det hade faktiskt behövts.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: