The Book Pond
1083 recensioner
4544056 besök
Kära Agnes
pixel
Håkan Nesser
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-0-058004-0
Det var egentligen min sambo Kurt som fick den här boken, men jag lade vantarna på den en natt när jag inte kunde sova. Den har ett vackert omslag och är tunn, men räcker till för att slå ihjäl ett par sömnlösa timmar.

'Kära Agnes' beskrivs som en brev- och kriminalroman i ett, vilket jag tycker stämmer väl in med min egen uppfattning. Brevväxlingen sker mellan två medelålders tyska kvinnor; Agnes och Henny som vuxit upp, varit bästa vänner och sedan kommit ifrån varandra under 20 års tid. I samband med att Agnes make dör kommer Henny på begravningen och därefter hör hon av sig brevledes med ett mycket märkligt förslag...

Boken är inte någon nervkittlare av stora mått, men tillräckligt intrikat för att hålla intresset vid liv. Breven kvinnorna emellan varvas med Agnes tillbakablickar på vänskapen som inte varit utan slitningar trots allt. Utan att avslöja allt för mycket börjar man mot slutet ana varthän historien egentligen är på väg. Men att upplösningen inte är så oväntad stör mig inte lika mycket som dialogen mellan Agnes och Henny som i stycken är styltig och onaturlig. Måhända att det är det 'tyska' lite mer formella sättet att konversera som Nesser tagit fasta på, men jag tycker att han gott kunde gjort språket lite friare.

'Kära Agnes' är min första Nesser-upplevelse och den avskräckte mig åtminstone inte från att vilja ta mig an Van Veeteren-böckerna i framtiden.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: