The Book Pond
1083 recensioner
4544064 besök
Vägen till Jerusalem
pixel
Jan Guillou
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Piratförlaget
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-642-0035-3
Man kan nog gott säga att det snarast tillhör allmänbildningen idag att ha läst Arn-trilogin då Jan Guillous korstågsriddare blivit för Sverige vad Harry Potter är för England: en bestseller och en turistattraktion.

I korthet handlar 'Vägen till Jerusalem' om Arn Magnusson som föds i nådens år 1150 och som i unga år lämnas till en munkorden där han fostras i såväl gudfruktighet som i svärdskonst och horsemanship. Givetvis visar han talanger utöver det vanliga inom samtliga områden. När han lämnar klostret som en extremt världsovan yngling lyckas han trassla till det rejält för sig på kvinnofronten och döms till 20 år botgöring som tempelriddare och kristenhetens försvarare i Jerusalem.

Då Guillou byggt upp hela berättelsen kring Arns framväxande skicklighet med svärd och häst, så var det naturligtvis en omöjlighet att han skulle få prinsessan, halva kungariket och leva lycklig redan så här i första delen. Varför Guillou blandar in den fagra Cecilia överhuvudtaget tror jag antingen är för att visa på någon liten svaghet hos den unge mannen eller för att ge den kvinnliga läsarkretsen en liten munsbit bland alla stridskonster och ölhävning.

Arn är till skillnad från den psykopatiske Hamilton också något av en antihjälte med sin världsliga tafatthet och ödmjukhet, men ändock överjävlig i det mesta förstås och jag köper att det måste vara så. Vi behöver våra hjältesagor och Guillou är därtill en mycket bra berättare som faktiskt inte bara återger krigens och kungarnas historia utan även bondgårdens och i någon mån kvinnornas och trälarnas.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: