The Book Pond
1083 recensioner
4545063 besök
Tanamera: Julie
pixel
Noel Barber
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tanamera
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1981
ISBN: pixel 91-37-08912-9
'Julie' är den andra delen i romansviten Tanamera som utspelar sig i Singapore på 40-talet. Johnnie Dexter är en vit, förmögen man som förälskar sig handlöst i Julie Soong, lika rik hon, men med halvkinesiskt påbrå och i en värld fylld av klass- och raskoder är deras kärlek omöjlig.

I den första delen blev de ändå ett älskande par i all hemlighet, men omständigheter gör att Johnnie till sist gifter sig med ett bättre 'parti' alltmedan andra världskriget rycker närmre. I den andra delen börjar Singapore känna av Japanernas frammarsch alltmer och den Dexterska släkten inklusive Johnnies hustru Irene evakueras över Atlanten. Johnnie stannar kvar, sköter affärerna och utbildar sig till gerillasoldat under stor sekretess. Med familjens vakande öga på behörigt avstånd kan Julie och Johnnie också återförsonas under äktenskapsliknande former, ett arrangemang som som de vet måste upphöra förr eller senare. Den avgörande händelsen blir när Japanerna intar Malackahalvön. Julie flyr till Colombo och Johnnie kommenderas ut i djungeln för att utkämpa ett gerillakrig. Frågan är om de någonsin ska ses igen.

Egentligen är det en högst retorisk fråga, för boken är skriven på ett sådant sätt att man förstår att det är en självklarhet. Jag tyckte mycket bra om första delen av Tanamera, som inte bara var en kärlekshistoria utan gav en exotisk inblick i 30-talets Malaysia och Singapore. Spontant tycker jag att fortsättningen är blaskigare. Det är en lång tradig transportsträcka fram till Julies avsked som känns tämligen sliskig och har en touch av tantsnusk. Kriget i djungeln är väldigt målande och rent av otäckt på sina ställen, men syftar mest till att framställa den gudagode Johnnie som hjälte. Slutet med kidnappning och heroiska räddningsaktioner är också formidabelt överdrivet och något jag gärna hade kunnat leva utan, vilket gör 'Julie' till en betydligt svagare insats.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: