The Book Pond
1083 recensioner
4543944 besök
Åtta glas
pixel
Alistair MacLean
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel When eight bells toll
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1966
Jag har en hel hög böcker som jag vet att jag läst 'i min ungdom', men aldrig recenserat. 'Åtta Glas' är en sådan och jag blev nyfiken på varför den kan inte har satt några djupare spår i mitt medvetande och började läsa om...

Alistair MacLean skriver äventyrsromaner med James Bond-touch, fast i denna tappning är det en brittisk säkerhetsagent vid namn Philip Calvert som ska utreda några fartygs mystiska försvinnande utanför Skottlands kust. Med iskyla och slagfärdiga repliker genomför han sitt uppdrag och även om det är överdrivet och utformat enligt 'den stora manlighetsmallen' blir jag faktiskt positivt överraskad över hur pass rolig och underhållande dialogen ändå är.

Med tanke på att boken har en 40 år på nacken så kanske actionscenerna inte riktigt står sig för en modern publik, men sånt där är jag inte så kinkig med, så jag har inte mycket att invända mot det. Däremot tycker jag att MacLean gott kunde ha besparat oss några turer på slutet och knutit ihop sjösäcken tidigare. Nu blir det allt lite segt.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: