The Book Pond
1083 recensioner
4549519 besök
Stasiland
pixel
Anna Funder
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Bokförlag: pixel Granta Books
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 1-86207-655-3
Anna Funder är australiensisk journalist med Berlin som hemmabas. På den TV-redaktion hon jobbar är hon ansvarig för att besvara tittarmailen och en dag kommer det en förfrågan om ett program om det forna Östtyskland och Stasiregimen. Hennes chefer är inte pigga på idéen, men Anna driver projektet vidare på egen hand.

Hon besöker museum om den östtyska säkerhetspolisens verksamhet, går till öppnade Stasi-arkiv där människor numera kan begära att få ut sina personliga akter. Hon pratar med vanliga människor som försökt fly, människor som på något sätt blivit utsatta för övervakning, fängsling, tortyr och hon får tag i f.d. Stasimän som gav dessa order.

Liksom 'pusselmänniskorna' i det nuvarande Tyskland, dvs de som är anställda för att foga ihop hundratusentals sönderrivna pappersbitar till de Stasi-akter de en gång var, pusslar hon fram en bild av ett samhälle som byggde mentala och verkliga murar mot resten av världen. Många visste vilken enorm propagandabluff Östtyskland var, men många trodde på budskapen om den stora fienden i väst och rättfärdigar sina gärningar med det eller anpassar sig för att överleva. När muren faller, faller många med den. På samma sätt som Anna Funder upptäcker att nazisterna 'försvann' från en dag till en annan när Östtyskland kom under kommunistiskt styre, så övergår många angivare och fd Stasi-anställda till en mycket anonym tillvaro efter 1989, en stor del med inte så liten bitterhet i sinnet. Det förtryckta folket i sin tur vann inte bara sin frihet utan fick hela den välsignade marknadsekonomin på köpet, vilket inte alltid har gett människor en bättre tillvaro ekonomiskt sett, därav uttrycket 'Ostalgi'.

Stasiland är en lite ovanlig dokumentärroman, då den nästan uteslutande baseras på vittnesmål med syfte att som utomstående förstå hur det som skedde kunde ske. Funder gör inte anspråk på att vara objektiv, utan låter läsaren ta del av hennes reaktioner och liv i Berlin. Jag gillar det personliga perspektivet och jag lär mig samtidigt mycket som jag inte visste. Stasiland är en häpnadsväckande och intressant bok som får en att (nästan) vilja återuppta tyskastudierna ;-) eller åtminstone åka till Berlin och söka historien.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: