The Book Pond
1083 recensioner
4544076 besök
Dubbelgångaren
pixel
José Saramago
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel O homem duplicado
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-46-20285-4
Nobelpristagaren Saramagos bok handlar om historieläraren Tertuliano Máximo Afonso som en dag ser någon på film som är så lik honom att det inte kan vara något annat än en dubbelgångare. Afonso kan inte slå vetskapen om detta ur sitt sinne och efter viss efterforskning lyckas han lokalisera mannen som heter António Claro och är skådespelare. Till slut står de öga mot öga med varandra i ett omtumlande möte, som inte enbart är av godo...

Jag fick 'Dubbelgångaren' rekommenderad till mig och av andra källor på nätet har jag förstått att det är en högt skattad bok. Jag tilltalades av vad som kändes som både något av en deckargåta och den mer filosofiska frågan av vad som egentligen utgör vår identitet.

Låt mig säga det här och nu: jag blev besviken! Temat är förvisso originellt och ibland känns det till och med lite spännande, men berättarstilen är oerhört jobbig och förstör hela läsupplevelsen för mig. Kapitlen saknar styckeindelning, ordentliga dialoger (talstreck etc) och det mesta vad skiljetecken heter, som någon slags variant på stream of consciousness-tekniken. Att läsa texten är lika stressande som att lyssna på en person som rabblar mening på mening utan att hämta andan.

Den, vad jag sett i andra recensioner, hyllade dialogen ger jag inte heller mycket för vad gäller dess 'realism' eller humor, utan jag upplever den som tillkrånglad och gammaldags i sitt uttryckssätt. Min nästa invändning är hur författaren hela tiden finner det nödvändigt att skriva ut sina karaktärers fullständiga namn. Att konsekvent återupprepa Tertuliano Máximo Afonso, Maria de Paz etc så fort de omnämns är ganska styltigt och leder till att man som läsare aldrig blir personlig med dem. Inte för att jag skulle vilja heller i och för sig. Tertuliano är en osympatisk torrboll som lever ett torftigt, oinspirerat liv och jag har svårt att känna något annat än ett gäspande oengagemang för honom, dubbelgångare eller ej.

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: