The Book Pond
1083 recensioner
4549380 besök
Tintin och Rackham den rödes skatt
pixel
Hergé
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Le trésor de Rackham le Rouge
Bokförlag: pixel Carlsen Comics
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-638-4039-1
Under Malmöfestivalen var jag och såg en dokumentärfilm om skaparen till Tintin - Hergé - som inspirerade mig att läsa ett nytt äventyr. 'Rackham den rödes skatt' skrev han under ockupationstiden i Belgien och det märks - enligt filmen - genom att seriestripparna blev fullkomligt neutrala i sin politiska agenda, men desto äventyrligare som kompensation.

Här åker Tintin på klassisk skattjakt med kapten Haddock som är underbart aggressiv och burdus mot sin omgivning. Det var faktiskt en höjdare att läsa på svenska den här gången för fraser som 'malliga mollusk' och 'lomhörda alabasterskalle'. Hergé introducerar i och med detta album två nyheter: Professor Kalkyl - vars disträa natur snarare beror på en långt gången dövhet än på sinnesförvirring - och slottet Moulinsart som ska komma att bli högkvarter för Tintin och hans vänner i kommande böcker. 'Rackham' känns också lite ovanlig på det sättet att det mesta går på räls för sällskapet, inte ens några skurkar finns med som störande inslag. Ett härligt äventyr!

A-Lo, 2005
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: