The Book Pond
1083 recensioner
4539998 besök
Blomblad för vinden
pixel
Virginia Andrews
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Petals on the wind
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-37-08767-3
Blomblad för Vinden tar vid där Vindsträdgården slutade. De instängda syskonen (nu bara tre) lyckas efter fyra år rymma från vinden och sin mor och mormor, vars onda gärningar bottnat i penningbegär, galenskap och religiös fanatism. De kommer i kontakt med en läkare som tar sig an de plågade barnen och de börjar komma på fötterna igen. Men den äldsta dottern Cathy kan inte släppa tankarna på att hämnas modern och målmedvetet planlägger hon sitt liv för att åter möta den hatade mamman vid exakt rätt ögonblick.

Efter två böcker tröttnade jag på Andrews överdrivet onda, pessimistiska och skruvade svart-vita intriger som mest bara kändes som braskande Hänt Extra-rubriker.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: