The Book Pond
1083 recensioner
4549408 besök
Historien om Sverige - Storhet och fall
pixel
Herman Lindqvist
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 91-1-951282-1
Jag är ganska kass på Sveriges - och världens - historia. Har svårt att placera kungar och krig och orter och årtal utom i stora drag. 2007 tänkte jag ändra på det och gav mig på Herman Lindquists verk om stormaktstiden på 1600-talet.

Boken börjar med att Karl X Gustav avlider och sedan behandlas framförallt sonen Karl XI och sonsonen Karl XII uppväxt, erövringar och död. Lindquist skriver populärhistoria och det är förhållandevis lättläst, speciellt när han slår an en mer personlig ton. Men det är ofrånkomligt att historieböcker blir faktaspäckade och det passerar förbi hundratals namn och orter som jag inte ens kan redogöra för minuten efter att jag läst klart om dem. Fast emellanåt är det också roligt att få en person bakom våra gatnamn och platser; Rålambshov, Erik Dahlbergsgatan och så vidare.

Vad man lättast kan ta till sig beror ju också på vad man har sina intressen så att säga Fälttåg och krigsstrategier tillhör inte mina, så stora delar av Carolus härjningar genom Ryssland, Polen och Turkiet bläddrade jag förstrött förbi. Bättre fastnar stycken där man får en bild av människorna bakom kungarna, deras gemåler och staber, om häxprocesserna och också om snapphaneupproret. Det går inte att läsa Storhet och Fall som skönlitteratur, men det är faktiskt bitvis inte långt ifrån och det är ett plus.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: