The Book Pond
1083 recensioner
4549426 besök
Vän av ordning
pixel
David Batra
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bokförlaget DN
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 91-7588-557-3
David Batra, känd från TV som det brukar heta, tycker jag är en av Sveriges roligaste stå-upp-komiker. Allra roligast är han tillsammans med Johan Glans, men i 'Vän av Ordning' står han på egna ben.

'Vän av ordning' brukar förnumstiga viktigpettrar underteckna sina dryga insändare med i tidningen och detta är just en bok full av sådana. Eftersom Batra inte anser sig vara någon författare av rang har han i stället låtit andra människor ge luft åt sina indignerade åsikter i form av utvalda tidningsinsändare mellan 1965 - 2005. De är indelade i områden som Djur, Trafik etc och det är oftast rätt kul, men frågan slår mig också hur människor överhuvudtaget orkar att bli irriterade eller upprörda över så banala saker.

Att klaga på den långhåriga, oborstade ungdomen återkommer i varje generation och hör liksom till, men att fatta pennan för att kvinnor kör bil, för att män har rutiga byxor eller skäggväxt, för att barn leker på gården eller för att Per Oscarsson klär av sig i TV (måste lett till ramaskri hos Granskningsnämnden) det förstår jag inte hur människor orkar uppbåda energi till. Som en motvikt mot allt gnäll har dock Batra dedikerat ett helt kapitel åt glädjespridaren Bertil Monegrin, som har gjort det till ett livsverk att skicka'dagens ros' och positiva insändare till tidningen. Som sagt kan man förundras och skratta lite åt vad det är folk går och blir upprörda över i de svenska stugorna, men en stor del av behållningen med 'Vän av ordning' är Batras kommentarer och små komiska inlägg och det är faktiskt synd att han inte gett sig själv större utrymme.

A-Lo, 2006

3 kommentarer
Ulf Matsson 2013-03-23 22:44
Det existerar överhuvudtaget ingen koppling mellan per oscarsson och david batra så vitt jag vet. Att per oscarsson 1966 var med i hylands hörna har lika mycket med nutiden att göra som Tage Erlander. Saknas totalt sammanhang i liknelsen.
Mrs Book Pond (http://www.thebookpond.se) 2013-03-27 19:45
Jag påstod inte att det fanns någon direkt koppling mellan de två. Batra ger exempel på företeelser som orsakat tidningsinsändare från 1965 och framåt (alltså inte bara nutid) och ibland dessa finns reaktioner på Oskarssons striptease.
Kurre 2013-03-28 21:37
Läs om - läs rätt, Ulf!
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: