The Book Pond
1083 recensioner
4549528 besök
Städa
pixel
Estrid Bengtsdotter
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel DN-förlaget
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7588-508-5
En mjölbaggeattack fick mig att plocka upp Städa som jag haft i bokhyllan i många år. Estrid Bengtsdotter försöker skriva om städning på ett lustfyllt sätt och har anlitat formgivaren Lotta Kühlhorn för att hotta upp innehållet ytterligare.

Även om man städat själv i många år så finns det nog ett och annat tips man kan ta fasta på. Här finns en genomgång av hur man går tillväga för att normalröja i alla rum i hemmet. Sen kommer storstädning och därefter tvätt- och klädskötselinstruktioner. Det är faktiskt grymt informativt, om än lite överdrivet emellanåt kan jag tycka. Polisha golv och sortera in kulörtvätten i sjutton högar, I don't think so.

Men eloge till Bengtsdotter för att hon ändå lyckats skriva inspirerande om något som egentligen är så tråkigt.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: