The Book Pond
1083 recensioner
4549468 besök
Bilden av en främling
pixel
Joy Fielding
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel See Jane run
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-0-055602-5
Det här är en ganska spännande thriller måste jag säga. Kanske inte så realistisk, men som underhållning håller den. Jane Whittaker glömmer en dag bort vem hon är. Man finner henne nerblodad på gatan med fickorna fulla av pengar, men hon vet inte vad som har hänt och hon vet inte vem hon är. På sjukhuset identifieras hon och skickas hem till sin makes, den berömde barnläkaren, beskydd. Men Jane förstår även genom sitt medicintöcken att beskyddet mer börjar ta sig former av övervakning och hon börjar kämpar för att ta sig ur sitt trauma och minnas.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: