The Book Pond
1083 recensioner
4539997 besök
Gud på en Harley Davidson
pixel
Joan Brady
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel God on a Harley
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7643-312-9
En tänkvärd bok med en rolig idé. Gud har insett att han har blivit missförstådd och feltolkad i alltför stor utsträckning. Dessutom så har han gjort en del misstag på vägen under sin karriär. Budtavlorna t.ex kom ju till när han var ung och grön och kanske var alltför rigida i sin karaktär....Han kommer således tillbaka till jorden i form av en vältränad, ung man på Harley Davidson. En och en besöker han människorna efter ett strikt fastlagt schema, för att utveckla den enskilda individen efter just hans eller hennes förutsättningar, ge tillbaka dem tron på sig själva och gud.

Christine är en bitter sjuksköterska, trött på sitt jobb och med en rad olyckliga kärleksförbindelser bakom sig. På fjorton dagar han hon hittat sig själv och fått en ny livsinsikt efter Joes besök. Kanske boken egentligen har en ganska sliskig romantisk touch, men budskapet om att leva i nuet, förlåta sig själv och andra samt att allt är möjligt, det får mig att gråta och bli lycklig samtidigt. Det är en bok som många borde läsa.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: