The Book Pond
1083 recensioner
4549406 besök
Klass - är du fin nog
pixel
Anneli Jordahl
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Atlas
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7389-119-3
Anneli Jordahl är journalist, bl.a. känd från DN, där hon haft en krönika. Hon har skrivit en liten dokumentär(med ett väldigt fint omslag) om Sveriges klassamhälle. Hennes tillvägagångssätt är djupintervjuer med tre personer; David Lagercrantz född och uppvuxen i en fin-akademisk familj som sägs ha gjort en klassresa nedåt genom att bli journalist, Ragnar Thoursie är f.d. AMS-chef och erkänd poet som har sina rötter i arbetarklassen och så Elsvig Svensson, Annelis egen mamma som är född arbetare och så har förblivit.

Enligt Jordahl är det känsligt att prata klass i Sverige eftersom klassamhället officiellt är utrotat. Genom att ge exempel från sin egen verklighet menar hon att så inte är fallet. Enligt Jordahl är klass inte så mycket kopplat till inkomst som till inställning och idag är det medelklassens normer som styr samhället. Därför är det mycket mer naturligt för folk ur den gruppen att t.ex. läsa vidare på högskolan, skaffa sig positionerade jobb och röra sig ledigt i sociala sammanhang.

Jag blir lite trött när jag läser den här boken. För det första tycker jag att Jordahl beskriver ett passerat tillstånd. Jag tvivlar inte på att hennes mamma och Ragnar Thoursie - som är 40-talister - har upplevt det klassiska klassamhället om jag nu uttrycker mig så. Men idag ser det annorlunda ut. Klasserna är kanske fortfarande befintliga i någon mån, men nu har vi en stor invandrargrupp som hamnat vid sidan om alla strukturer. Många av våra invandrare har en gedigen utbildning, och skulle med andra ord vara medelklass, men jobbar som taxichaffisar - om de ens har något jobb. Samtidigt som 'arbetarbarn' numera trampar akademisk mark på våra högskolor. Och hur många 'riktiga' arbetare finns det egentligen kvar idag? Och existerar verkligen den typen av pliktkänsla, arbetsmoral och underdånighet mot överheten som beskrivs hos Ragnar och Elsvig. Jag tror faktiskt inte det. Klassbegreppet såsom Jordahl beskriver det känns därför inte särskilt relevant längre.

Den här 'det-är-så-synd-om-arbetarklassen'-skylten som svävar över hela innehållet har jag också lite svårt för. Att 'arbetarbarn' är underrepresenterade på universitet och i näringslivet kanske är ett faktum, men i realiteten utestänger vårt skol- och studiestödssystem inte någon. Nej, men problemet är det sociala arvet, att arbetarklassen inte har de hemliga koderna och det sociala kontaktnätet mässar Jordahl vidare. Jaha, men vem ska man skylla på för det?

Som Jordahl beskriver det tycker jag det snarast verkar som om det största hindret för så kallade klassresor INTE är de andra klasserna, utan den egna (och det gäller för övrigt klassresor åt båda hållen). Växer man upp med 'sanningar' som 'vad ska universitetsutbildning vara bra för' lär det nog prägla hela ens sätt att tänka och de val man gör i livet. Det verkar finnas en del unkna gamla värderingar kopplade till vad som är godtagbart och inte för en viss inkomst- och socialklass. Man måste väl ändå börja med att se till individen och dess förmågor - eller oförmågor - i stället för att från dag ett bestämma sig för hur framtiden ser ut för en människa pga dess bostadsort och föräldrarbakgrund! Men jag tänker inte lägga ut texten om det, eftersom det här är en bokrecension och inte en politisk debatt ;-). Och om boken tycker jag sammanfattningsvis det att Jordahl skjuter en aning bredvid målet och driver en förlegad debatt och behållningen snarast är de intressanta levnadsöden som presenteras.
---------------

BOKKLUBBEN hade mycket skilda uppfattningar om Jordahls bok. Jenny, Lillasyster och Johanna hade mest gott att säga.

Jenny uppskattade igenkänningsfaktorn i de sociala (osynliga) koderna inom borgeligheten och höll med om att medelklassen inte tror att vi har klasser. Hon tyckte också den var lättläst och humoristisk. Johanna menar att den stora poängen med boken är att Jordahl visar att klassamhället finns och att klassresan är nästintill omöjlig. Hon känner igen sig i Jordahls beskrivning av att som arbetarbarn hamna i medelklass-sällskap där man tvingas 'kopiera' deras livsstil för att passa in. Lillasyster är väldigt intresserad av politik och klassfrågor och tyckte förstås att ämnet var angeläge och att Jordahl har många bra poänger.

Elisabeth gav den medelbetyg. Hon tyckte den hade en del att säga, men är det verkligen det intressantaste eller aktuellaste ämnet idag? Varför fanns inga invandrarfamiljer med till exempel, som i väldigt hög utsträckning 'drabbas' av vårt klassamhälle.

Eva J tyckte boken var lättläst, men helt ointressant och 'så jäkla tråkig'. Diskussionen är intressant, men hon köper inte definitionen på klass som Jordahl ger. Själv tror hon att det har mer med personlighet att göra var man hamnar.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: