The Book Pond
1083 recensioner
4543998 besök
Karneval
pixel
Gay Courter
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel River of dreams
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-37-08987-0
Andra delen om Margaret och hennes liv i Rio. Den tar vid där den förra slutar och det är mest därför jag läser den, för att få veta hur det går.

Uppföljaren är inte lika fokuserad på den ljuva hjältinnan, utan berättar också mer om svägerskans tragiska öde och lite andra utsvävningar. Det gör boken intressantare, men samtidigt spretigare med flera stycken berättarröster. Slutet är lite hafsigt ihopsytt bl.a för att kunna undanröja den äkta maken på ett praktiskt sätt och ordna något slags happy end. Rätt underhållande ändå.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: