The Book Pond
1083 recensioner
4549518 besök
Tystnadens historia och andra essäer
pixel
Peter Englund
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Atlantis
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-7486-766-0
Historia behöver inte bara vara kungligheter, stora fältslag, epidemier och religioner. Historia skapas minst lika mycket av små detaljer och uppfinningar och det är det som Peter Englunds essäer handlar om. Han har gjort ett gediget forskningsarbete om bakgrunden till vår mest vardagliga ting och företeelser.

Här finns historien om tystnaden, om hamburgaren (eller McDonalds får man väl säga), om glasögonen, om döden, om finansbubblor och massagestaven! Han visar på de mest fascinerande slumpmässiga samband och spin-off effekter som lett fram till vår tids mest geniala uppfinningar, som ibland också haft avgörande betydelse. Till exempel så ledde västvärldens framgångar med att slipa allt bättre glasögonglas till att vår del av civilisationen utvecklades i snabbare takt och gick förbi den kinesiska, som tidigare varit överlägsen.

Att man kan relatera till vart och ett av de ämnen han behandlar samt Englunds personliga och ofta underhållande touch gör att historia plötsligt blir något konkret och intressant, kanske till skillnad från de lektioner man minns från skolan.

Sista kapitlet handlar hans sätt att betrakta historien självt. Det som fastnade hos mig var hans tankar kring den slitna frasen att segraren alltid skriver historien. 'För i någon mening måste det vara så. Som historiker är vi satta att förklara det som skedde. Om det som kunde ha skett kan vi inget veta.' Han skriver också att historien inte är deterministisk, det finns inte bara en väg framåt, därför att det är vi människor som skapar den hela tiden och vi kan välja vilken riktning vi vill gå. Vad jag själv tycker mig se av hans redogörelse är att något människan däremot inte har lärt sig är att ha lärt sig av historien.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: