The Book Pond
1083 recensioner
4540059 besök
Präriehundar
pixel
Jonas Gardell
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-1-881821-8
Börjar läsa om min dedikerade bok, men orkar inte med mer än ett 50-tal sidor. Präriehundarna var fantastiskt rolig som teaterpjäs, när jag såg den på i början på tidigt 90-tal. Präriehundar som bok känns bara pretentiös och överdramatisk. Speciellt rolig är den inte heller. Kanske ska ge mig på Fru Björks Öden och Äventyr i stället.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: