The Book Pond
1083 recensioner
4475850 besök
Diana: hennes egen historia
pixel
Andrew Morton
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Diana, her true story
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 91-37-10293-1
Andrew Morton är kunglig hovbiograf, eller vad man nu ska kalla honom. Hans specialitet är att skriva biografier om/åt kända människor och prinsessan Diana lät honom göra det några år innan hon avled i bilkraschen i Paris. I Mortons bok, som han uppdaterade efter hennes död, får man följa Diana från barndomen, genom sagobröllopet och det känslokalla äktenskap som följde, hennes ensamhet, ätstörningarna. Men här finns också positivare inslag som hennes liv som mamma och hennes förhoppningar inför framtiden. Visst är det här skvallerjournalistik förpackad i ett hårt omslag, men ändå kan jag inte låta bli att läsa om kungligheterna med visst intresse. Vi har väl alla en liten sladdertacka i oss kanske.

A-Lo, 1993
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: