The Book Pond
1083 recensioner
4544045 besök
Emmeline
pixel
Judith Rossner
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Emmeline (svensk titel)
Bokförlag: pixel Coronet
Utgiven: pixel 1980
ISBN: pixel 0-340-26785-2
Det här är en bok 'based on a true story' som det heter i amerikanska filmer även om boken aldrig har filmats (dock blivit opera 1997).

Judith Rossner har dramatiserat historien om Emmeline Mosher som 1839 skickades till bomullsfabrikerna i Lowell, Massachussets för att kunna skicka hem extrapengar till sin utfattiga familj. Den trettonåriga Emmeline som aldrig tidigare lämnat landsbygden är skräckslagen inför allt det nya och på pensionatet där hon bor tillsammans med andra flickor som jobbar i fabriken får hon inga goda vänner. Ljuspunkterna är att hon är flink och duktig på arbetet och får uppmuntran från sin förman, Mr Maguire som hon snart också tyr sig till privat, vilket han inte är sen att utnyttja. Det dröjer förstås inte länge förrän Emmeline är gravid och måste skickas bort för att undgå skandal. Hon återvänder ensam till Maine och gården och lever ett tillbakadraget liv tills den dag då ett arbetslag inackorderas hos familjen för att arbeta på järnvägssträckningen. Bland dem är den unge Matthew Gurney och mellan honom och Emmeline börjar en ödesdiger förälskelse att spira.

Emmeline är ett slags Oidipusdrama, en tragedi, som Rossner återberättar på ett fint och engagerande sätt. Jag är inte mycket för socialrealistiska eländesskildringar (jämför t.ex. Svinalängorna) men Rossner lyckas upprätthålla en dramatisk nerv och lägga fokus på personen Emmeline snarare än att göra kontexten hon befinner sig i till något politiskt inlägg. Tragedier har inga lyckliga slut, men det innehåller ändå någon slags förlikning och försoning som jag kan köpa utan att tycka att hela resan dit varit förgäves.

Första gången jag läste boken var för många år sedan, men jag recenserade den av någon anledning inte då och jag hade inga egentliga minnen när jag började om. Emmeline blev nummer två i mitt omläsningsprojekt som jag startade 2007.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: