The Book Pond
1083 recensioner
4542460 besök
The horse whisperer
pixel
Nicholas Evans
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Mannen som kunde tala med hästar
Bokförlag: pixel Bantam
Utgiven: pixel 1996
ISBN: pixel 0-552-14377-4
Hästviskare kallas personer som säger sig kunna prata med eller åtminstone har en särskild kontakt med hästar. Hästviskaren i Nicholas Evans roman heter Tom Booker och bor på en avlägsen gård i Montana. Dit kommer en dag journalisten Annie Graves med sin dotter och dennes häst. Flickan har varit med om en otäck ridolycka; både hon och djuret har blivit skadade och traumatiserade och Annie ber desperata böner om att Tom ska hjälpa hästen och därigenom även dottern.

Booker tar sig motvilligt an fallet, men lyckas efterhand närma sig den skadade hästen. Under arbetet blir han också alltmer attraherad av Annie - och hon av honom, men Tom har dåliga erfarenheter av att involvera sig med en utpräglad storstadsmänniska och Annie är dessutom gift.

The Horse Whisperer läste jag innan boken blev en bestseller och sedermera en vacker film av Robert Redford, så jag visste ingenting om den och hade inga speciella förväntningar, men jag blev ganska förtjust i den. Evans kanske är lite förutsägbar och melodramatisk emellanåt, men jag tycker att han utvecklar Annies, Toms och dotterns karaktärer, låter dem ha lite skavanker och brister plus att Montanaskildringarna av ranchlivet är härliga och slutet inte andas Hollywood.

A-Lo, 1996
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: