The Book Pond
1083 recensioner
4549510 besök
Att vänta och föda barn
pixel
Sheila Kitzinger
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The new pregnancy and childbirth
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-00-102067
Det här var den första gravidboken jag köpte och det innan jag ens hade något barn i magen! Den fanns med en bokrea och jag tänkte att 'OM man någonsin blir på smällen är den bra att ha'. Boken är omfångsrik och innehåller en hel del fakta om biologin kring barnalstring, vad som händer med mor och bebis efter befruktning och omfattande om förlossning. Det finns gott om bilder och illustrationer och man skulle nog kunna säga att det är ett ganska omfattande vänta-barn-lexikon, speciellt vad gäller förlossningsdelen.

Redan innan jag hade något att jämföra med kände jag dock att det var en del jag inte gillade med den. För det första är Kitzinger amerikan. Boken har uppenbart modifierats vad gäller fakta för att passa in på svenska förhållanden, men tonen är väldigt amerikansk och ger mig lite kräk-reflexer på sina ställen. Det är framförallt ett förlegat könsrollsmönster som lyser igenom. Pappan är en person som betraktas som i första hand familjeförsörjare, som ska sluta röka när kvinnan börjar må dåligt av lukten och 'stötta' på andra vis. Kvinnor uppmanas att vila en stund på dagarna innan de sätter igång med hushållsarbetet (hallå, man är väl två om hushållet for god's sake) och det nämns inte ett ord om kombinationen kvinna - graviditet - arbete.

Det andra jag inte gillar är strukturen på upplägget som vare sig är kronologiskt eller logiskt. Det börjar med förlossningen, tar sedan upp andra faktabitar om tillblivelse och fosterutveckling innan det kommer ett avsnitt till om förlossning. Kitzinger skriver om olika typer av smärtlindring, men det är tydligt att hon egentligen förespråkar 'naturliga' förlossningar utan droger och jag gillar inte riktigt insinuationerna här om att bedövning är fusk. Om man kan stå ut med präktigheten och den med svenska mått förlegade familjestrukturen finns det dock en del matnyttigt att hämta från 'Att vänta och föda barn'.

A-Lo, 2007
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: