The Book Pond
1083 recensioner
4549486 besök
Tintin till sjöss
pixel
Yves Horeau
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tintin, Haddock et les bateaux
Bokförlag: pixel BonnierCarlsen
Utgiven: pixel 2007
ISBN: pixel 978-91-638-4145-3
Sjöhistoriska muséet i Stockholm hade en riktigt bra Tintin-utställning 2007, som fokuserade på albumen där Tintin befinner sig till sjöss under stora delar av storyn.

Till grund för boken så ligger bland annat den franska förlagan Tintin, Haddock et les bateaux. Sjöhistoriska har gjort ett tillägg där de har forskat i svenska kopplingar till båtar och människor som förekommer i de maritima Tintin-albumen.

Det kan kanske verka lite fånigt att lägga så stor vikt vid en fiktiv seriefigur, men utställningen och boken visar att det inte fanns mycket slump bakom Hergés teckningar. Han gjorde en extrem research av platser, båtar, människor som han sedan transfererade till serierutan. Tintin till sjöss tar upp t.ex. upp bakgrunden till fartygen, vrakfynd, navigering och sjömän.

Det är faktiskt riktigt intressant och roande och som Tintin-fan så ger boken ännu en dimension till seriealbumen. Är man inte så bevandrad med sjötermer så kan jag möjligen känna att man som läsare tappar lite där. Men kul idé och kul bok. Well done.

A-Lo, 2009
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: