The Book Pond
1083 recensioner
4543881 besök
En geishas memoarer
pixel
Arthur Golden
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Memoires of a geisha
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1998
ISBN: pixel 91-7133-322-3
Man vet inte vad som är sant och inte, men det gör inte denna berättelse mindre läsvärd. En japanska, numera bosatt i USA, skriver ner hur hon redan som barn såldes av sina föräldrar för att komma och jobba i Kyoto och hur hon så småningom bestämde sig för att bli en Geisha. Jag bar nog på den vanliga missuppfattningen att geishor är ett annat namn för älskarinnor, men enligt Golden stämmer det inte. De är framförallt utbildade i konsten att behaga med sin musik, sina blomsterarrangemang, sitt sätt eller bara med sin uppenbarelse. Just den här kvinnan hade dock en älskare, som skulle ta henne bort från sitt Japan till landet i väst. En intressant och gripande roman.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: