The Book Pond
1083 recensioner
4549392 besök
En skandal i Böhmen och andra historier
pixel
Arthur Conan Doyle
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Various titles
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-48-50698-2
En skandal i Böhmen är ett bara ett av de många fall detektiven Sherlock Holmes åtar sig i denna samlingsvolym 'nedtecknad' av hans trogne medhjälpare doktor Watson. Med en iakttagelse- och slutledningsförmåga utöver det vanliga löser han mysterier som Scotland Yard (förstås) går bet på.

I våra dagar är Sherlock Holmes mer nostalgi än spänning då modern publik är van vid betydligt mer rafflande intriger, men det är intressant att läsa boken av andra anledningar. Till exempel beskrivningen av Holmes som är långt ifrån den piprökande mysfarbror man ofta ser i filmatiseringar. På första sidan skriver Watson hur han emellanåt blir 'förslappad av kokain', men utan att göra så stor affär av det så troligen var det ingen big deal i dåtidens London. Han är också en osocial bohem, till synes ganska känslokall som bara livas upp av de kriminella utmaningar han ställs inför.

Arthur Conan Doyle har varit död i mer än ett sekel, men hans mästerdetektiv fortsätter onekligen att inspirera eftervärlden. Det skulle förvåna mig om inte Agatha Christie hade honom i åtanke när hon skapade Hercule Poirot som jobbar på liknande sätt med sina små grå celler. Manusförfattarna till TV-serien House hade det defintivt då de medgivit medvetna kopplingar mellan Dr House och Holmes. Runtom i världen ges det ut böcker och sätts upp teaterföreställningar med kopplingar till Sherlock Holmes och på Baker Street i London lever alltjämt 'hans' museum.

Vill man läsa originalet är det här kanske inte den allra bästa samlingen att börja med eftersom den även innehåller det fall som blir slutet för Holmes, men i övrigt är det ett representativt verk. Och inte en enda gång säger han 'Elementärt, min käre Watson.'

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: