The Book Pond
1083 recensioner
4540073 besök
Döden på Nilen
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Death on the Nile
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1990
ISBN: pixel 91-0-047914-4
Efter vår tur till Luxor var jag naturligtvis tvungen att läsa den mest berömda bok som kommit till i staden. Döden på Nilen är en klassisk Poirot och en av Christies bästa. Dessutom är det en intressant studie i dåtidens moral och värderingar. 'Negerorkester' var tydligen fullt gångbart 1938. Beskrivningarna av försäljarna och tiggarnas taktik längs strandpromenaden skrattade jag gott åt; det lät ordagrant likadant för 65 år sedan som nu.

Deckarhistorien var klurigt sammansatt som vanligt och hade en dramatisk och ganska blodig upplösning med inte mindre än fyra lik som fick bäras i land från Nilkryssaren Karnak.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: