The Book Pond
1083 recensioner
4549490 besök
Stora boken om barn
pixel
Kristina Hofsten, Lena Lidbeck
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Prisma
Utgiven: pixel 2005
ISBN: pixel 91-518-4351-X
Det här är ett omfattande referensverk som täcker barnets första år inklusive graviditet och förlossning.

Här tas utvecklingssteg eller teman upp som egna tydliga rubriker, t.ex. 'Det nyfödda barnet', 'Sömn', 'Sjukdomar', 'Ettåringen'. Många bilder, illustrationer och punktlistor gör boken lätt, trevlig och överskådlig att titta i.

Eftersom det är så många år som ska täckas in blir det dock inte särskilt djuplodande. Jag kan tycka att t.ex. kapitlen om graviditet och förlossning bara skrapar på ytan och hastas förbi. Där finns det bättre böcker att läsa och informationen hade kunnat uteslutas här. Resten av boken som handlar om barnets utveckling är bättre, inte så värst fördjupande, men en utmärkt introduktion för småbarnsföräldrar som tar upp det nödvändigaste.

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: