The Book Pond
1083 recensioner
4549381 besök
Ett år av magiskt tänkande
pixel
Joan Didion
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel A year of magical thinking
Bokförlag: pixel Atlas
Utgiven: pixel 2007
ISBN: pixel 978-91-7389-309-1
Författaren Joan Didion råkade ut för sitt livs tragedi när hennes man John en dag föll ihop vid middagsbordet och avled av en hjärtattack.

Livet förändras snabbt.
Livet förändras på ett ögonblick.
Man sätter sig ner för att äta middag och livet som man känner det tar slut.


Detta är de första rader hon skrev efter Johns död. Under året som följde tampades hon med sorgen, den efter makens bortgång och också den som kom av att deras enda dotter Quintana var allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus.

Hennes sätt att handskas med det ofattbara var att ta till en försvarsmekanism som hon inte själv förstod innebörden av förrän mot slutet av det första året som änka: hon ägnade sig åt magiskt tänkande. Det innebar att hon på ett rent förnuftsmässigt plan insåg att John var borta och att Quintana hade en dödlig sjukdom. Men på ett annat känslomässigt plan räknade hon fortfarande med att han skulle komma tillbaka. Hon tog reda på så mycket fakta och detaljer hon kunde kring dotterns sjukdom och makens död, för på något sätt trodde hon att om hon visst tillräckligt kunde man ställa allting tillrätta igen. Hon undvek alla platser och aktiviteter som kunde förknippas med hennes familj och som skulle få henne att hamna i destruktiva tankemalströmmar. Men även ett år med magiskt tänkande tar slut och vad tar då vid?

Äntligen har jag läst den här boken som jag känt till sedan den kom ut och fick fantastiska recensioner. Jag tyckte titeln var oerhört vacker och lockade till läsning men jag kände samtidigt visst motstånd mot innehållet som jag misstänkte skulle slita på mina tårkanaler. Jag överraskades dock över hur berörd jag blev utan att få gråten i halsen och jag längtade tills jag skulle få fortsätta läsa i den på kvällarna.

Didion skriver naket och utelämnande och tragedin framstår med all tydlighet, men intrycket är spröd kyla snarare än emotionellt tårdrypande. Det märks också att hon är författare, hon har ett fint litterärt sätt att uttrycka sig som man inte hade funnit hos vemsomhelst, men jag upplever det också som en svaghet ibland då jag tappar intresset vid en del akademiska resonemang. Joan Didion har i efterhand sagt att hon höll på att bli galen av sorg, men jag kan faktiskt förstå hennes magiska tänkande hur irrationellt det än verkar. Jag har inte drabbats av en motsvarande olycka, men jag tror att detta är en bok som kan vara värdefull för en drabbad.

Under arbetet med boken avled även Joan Didions dotter.

A-Lo, 2008
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: