The Book Pond
1083 recensioner
4539910 besök
Lace II
pixel
Shirley Conran
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-20-07353-4
Lace II tar vid där första boken slutade. När Lilis, nu identifierade, mor blir kidnappad måste Lili bege sig till sin okände far för att få pengar till lösensumma. Den enda ledtråd till vem denna är, har hon i tre nyckelromaner som modern skrev. Tillsammans med Judys två väninnor beger hon sig för att söka upp honom. Lace II kom väl mest till för att Lace I var en mjölkkossa och den är mycket, mycket sämre.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: