The Book Pond
1083 recensioner
4544049 besök
Röster i vinden
pixel
Evelyn Anthony
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Voices on the wind
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-0-046995-5
Brittiska Kate Alfurd jobbar under andra världskriget för den franska motståndsrörelsen och blir indragen i ett sabotage som kostar hennes älskare livet. Fyrtio år senare får hon besök av en advokat som ska ställa en av de största krigsförbrytarna från den tiden - Eilenburg - inför rätta Kate återvänder till Frankrike för att vittna, men där finns inte bara minnen utan även personer som fortfarande vill henne illa.

Den första gången jag läste den här boken var omslaget tecknat och jag minns det inte som något särskilt. Den boken jag fick tag i vid omläsning spelar i en helt annan tacky-liga. Här har den brittiska rosen Kate förvandlats till en asiatiska med cigarettmunstycke och nazikeps!? Märkligt är bara ett ord man kan använda.

Innehållet då? Ja, inte så minnesvärt om jag ska vara ärlig. Jag har en viss faiblesse för andra världskriget i litteraturen och jag läste halvslumrande om Kates ankomst till Frankrike parallellt med att man får följa henne i vuxen ålder när hon återvänder i minne och person. Så särskilt spännande eller engagerande blir det aldrig. Inte som framsidan utlovar ;)

--------------------

Ej recenserad vid första läsningen oktober 1986

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: