The Book Pond
1083 recensioner
4549480 besök
Agnes Cecilia - en sällsam historia
pixel
Maria Gripe
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1981
ISBN: pixel 91-48-50576-5
Den tonåriga Nora bor hos sin moster och hennes familj efter det att hennes egna föräldrar förolyckats flera år tidigare. Sedan de flyttade till det hus där de nu bor känner Nora ofta en osynlig närvaro som inte låter sig förklaras; hon är inte direkt rädd för den, men hon vet heller inte vad den betyder. Ett mystiskt telefonsamtal leder till att dockan Cecilia kommer in i hennes liv och börjar kommunicera med henne på ett ordlöst sätt. Detta triggar händelser som leder till att Nora söker finna dockans ursprung och på något sätt känner hon att det också är kopplat till närvaron i rummet - och kanske till och med henne själv.

Det är märkligt hur minnet fungerar, vad vi lägger märke till i olika åldrar och faser. Frågar jag mina barn vad vi gjorde på semestern minns de oftast glassen och poolbadet starkast medan jag själv bär på bilder av värme, kvällar med vin och middagar på terassen, vackra utsikter och böcker.

Agnes Cecilia läste jag nog första gången i tredje eller fjärde klass och ytterligare någon gång senare. De minnesbilder jag hade av boken var fragmentariska, men handlade uteslutande om den övernaturliga aspekten i boken, "spökhistorien". När jag nu plockade upp boken igen efter ett trettiotal år blev jag nästintill chockad över att inse att den har sin utgångspunkt i att ett barn förlorat sina föräldrar. Maria Gripe väjer inte för svåra ämnen eller karaktärer. Nora är lite tillbakadragen och kämpar stundtals med mörka, tabubelagda tankar om att hon inte är lika önskvärd i familjen som den biologiske sonen. Och boken har teman som övergivenhet, utanförskap, oönskade graviditeter och socialt stigmatiserande. Jag anar att tioåringen i mig inte kan ha processat stora delar av boken alls, så förmodligen är det bra om man är något äldre när man läser för första gången. Det är en finstämd ungdomshistoria som är lite långsammare, lite mörkare i nyanserna utan att det handlar om en kamp mellan det onda och det goda (som är det vanliga idag) men som har all den mystik som krävs för att hålla läsaren klistrad. Jag hörde från en bibliotikarie att Agnes Cecilia hör till böckerna som magasineras på biblioteken idag, men Maria Gripe förtjänar långt bättre än att bli bortglömd.

A-Lo, 2015
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: