The Book Pond
1083 recensioner
4542393 besök
Boken om Marie
pixel
Kerstin Sundh
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-7642-184-8
Detta är egentligen en samlingsroman som innehåller de tre fristående böckerna om Marie, från det att hon är en liten flicka på fem-sex år till att hon blir tonåring. Marie är född i början på 1900-talet och bor i en liten stad med sin mamma, pappa och lillebror Palten. Marie berättar om skolan, vännerna, familjen och alla upptåg. Det finns mycket att upptäcka, men hon är ett ängsligt barn och rädd för mycket, fast bara hon får bekanta sig med det otäcka i sin takt så blir det oftast mindre läskigt.

Jag läser om Marie i vuxen ålder och jag som har hört min mamma och mormor berätta om sin barndom kan känna igen en del, men jag funderar på om detta är en berättelse som skulle te sig obegriplig för min dotter? Som en reversed science fiction sas. Kan hon förstå ett samhälle där datorer och mobiltelefoner inte fanns och där barnen hade enklare nöjen? Eller underskattar jag barns förmåga att ta till sig av det allmängiltiga i en historia som Maries ängslan och glädjeämnen?

Det är inte lätt att gestalta ett barns inre liv på ett trovärdigt sätt, men Kerstin Sundh lyckas med det. Det är en fin stämning i boken, speciellt barndomen framstår som en plats där barnen är märkbart mindre medvetna än idag och växer upp i långsammare takt. En annan slående skillnad mot dagens samhälle är att döden möts på nära håll, i det här fallet i mormodern som avlider i hemmet och som Marie får ta farväl av.

Sen är det inte en bok som är så mångbottnad; den berättar bara anekdot på anekdot utan någon egentlig röd tråd annat än att Marie växer. Man kan börja och sluta varsomhelst utan att känna att man har missat särskilt mycket och det kan kanske kännas lite platt efter ett tag.
--------------

Tidigare läst 1985-02-01, ej recenserad vid tillfället.

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: