The Book Pond
1083 recensioner
4545068 besök
Tanamera: Johnnie
pixel
Noel Barber
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Tanamera. A Novel of Singapore
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-37-08022-9
Första gången jag läste Tanamera var jag tolv år. Det var ombord på båten där pappa jobbade och någonstans under vägen mot Australien tröttnade jag på de lämpliga böcker min lärarinna hade plockat ut åt mig och sökte i stället igenom skeppsbiblioteket. Jag upplevde böckerna om Johnnie & Julie som ganska exotiska och erotiska vill jag minnas.

Nu åtskilliga år senare har jag gett mig i kast med sviten igen, vilket jag är glad för, då jag kan konstatera att tolv år var alldeles för ungt för att fullt ut uppskatta historien. Jag har en känsla av att Singer betraktas som en lågstatusförfattare som producerar snuskromantik för massorna. Sant eller inte, så tycker jag att det är felaktigt, för Tanamera innehåller så mycket mer än den uppblossande och omöjliga kärlekshistorien mellan den brittiskättade Johnnie Dexter och den kinesiska skönheten Julie Soong. I Singapore på 40-talet var en sådan kombination inte görlig, ens om - eller kanske särskilt pga att de båda kom från rika och mäktiga familjer. De hemliga möten och uppslitande avslöjanden som görs sker mot en bakgrund av en sjudande och optimistisk handelsstad där hettan ständigt dallrar i luften, där de välbärgade familjerna möts på rikemansklubbar och spelar tennis eller äter middag på anrika Raffles, där hotet om en invasion från japanerna och ett världskrig rycker närmre, där spänningarna mellan den härskande brittiska eliten och de indiska arbetarna hårdnar.

Det finns således mycket mer än den förbjudna passionen som fångar mig och får mig att läsa vidare. Det är intressant att läsa om andra världskrigets början ur en asiatisk synvinkel och jag ler åt beskrivningarna av de ljuvliga måltiderna som får mig att längta tillbaka till Malaysia: papaya & lime, tigeröl, färska jordgubbar från Cameron Highlands, curry tiffin till lunch. Snart ska jag ge mig i kast med andra delen för att få veta upplösningen.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: