The Book Pond
1083 recensioner
4540000 besök
Lågan som brinner
pixel
Nancy Zaroulis
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Call the darkness light
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-86102-48-6
Den moderlösa och fattiga Sabra Palfrey är blott 16 år när också hennes far, pastor Palfrey dör. Hon tar sig till Lowell, Massachusetts, en av fabriksstäderna som vuxit fram i kölvattnet av 1800-talets industralisering, där hon finner en plats hos fabrikschefen Bradshaw. Men när det framkommer att dottern i familjen varit delaktig i revolutionära aktiviteter - och haft Sabra som bundsförvant - blir hon förvisad.

Sabra har inget annat val än att också börja på textilfabriken där ljudet är öronbedövande, lungorna blir förstörda och olycksrisken är hög. Hennes liv ska härefter bli fattigt och tungt, hon ska träffa män som värderar den stora Saken (vad det nu än är de tror på) högre än Sabra, hon ska tvingas till den yttersta förnedringen. Men i detta mörker finner hon ljus i kärleken till sin dotter och behåller också in i det längsta sin stolthet.

Lågan som brinner utspelar sig i New England under 1800-talets mitt och sammanfattar en historiskt intressant period med etableringen av kvinnlig arbetskraft, den stora anstormningen av immigranter från Irland och Tyskland, framväxten av nya religiösa samfund såsom Skakarna och de ökande spänningarna mellan norra och södra USA i slavfrågan.

Zaroulis har skrivit en episk roman med stor trovärdighetsfaktor som gör att man riktigt kan förnimma ljuden, smutsen, vanmakten. Det är stundtals plågsamt eftersom jag tidigt känner de annalkande katastroferna och att det svårligen kan sluta väl, men jag kan nog avslöja att det inte blir så illa som befarat. Boken har en anda av icke-offer-mentalitet och ett inneboende hopp som gör mitt läsdriv konstant.

Jag blir otroligt gripen av Sabra Palfreys öde, hennes kämparglöd och självständighet. Jag gillar att Zaroulis väljer att inte låta henne träffa en rik man utan tar sig fram genom egen försorg.

Det känns synd att det här är en bok som med stor säkerhet står oläst på mångas hyllor för att den kom i ett av Bra böckers bokpaket. Lågan som brinner förtjänar faktiskt att inte glömmas bort och att läsas av någon mer än mig...

--------------
Läst första gången 1990-06-01. Ej recenserad vid tillfället.

A-Lo, 2011

1 kommentar
Stefania 2017-04-02 20:01
Jättebra bok.
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: