The Book Pond
1083 recensioner
4543963 besök
Tai-Pan
pixel
James Clavell
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-1-832161-4
Tai-Pan är på något sätt en fristående fortsättning på Shogun, vars filmatisering satte djupa spår i mitt medvetande. Japanese, cruel race, som Bridget Jones' mamma uttrycker det...

Nåväl, vi har förflyttat oss från Japan till Hong Kong och 1850-talet, där konkurrerande handelsbolag kämpar om makten över den nya kolonins domäner. Det starkaste av dem - Noble House - leds av Dirk Struan, titulerad Tai-Pan. Det är en mäktig roman, väldigt många sidor, väldigt många namn. Jag fick hålla mig med en namnlista för att kunna gå tillbaka och friska upp minnet. Har man tagit sig över detta hinder är det dock ett spännande epos man har i sina händer.

A-Lo, 1988
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: