The Book Pond
1083 recensioner
4539994 besök
Mammutjägarna
pixel
Jean M Auel
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The mammoth hunters
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-550-3069-6
I Mammutjägarna spär Auel på Ayla-kulten ytterligare när hon låter den fagra underkvinnan vara dragen till och älskad av inte mindre än två män. Det är lite tröttsamt och faktum är att de många och detaljerade sexscenerna andas lite kiosklitteratur. Handlingen i övrigt håller god kvalitet och har ett högre driv än föregångarna, men det räcker inte.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: