The Book Pond
1083 recensioner
4549584 besök
Ender's game
pixel
Orson Scott Card
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Enders spel
Bokförlag: pixel Tor
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 0-978-0-8125-5070-2
Någonstans i framtiden, jag är oklar på vilket år, så är universum invaderat av "Buggers"; telepatiska, fientligt inställda insekter som attackerar jorden. På en rymdstation har människorna därför etablerat en träningsskola för blivande befälhavare som ska besegra the buggers i strid en gång för alla. Andrew - Ender - Wiggin är en av de utvalda, då han är unik i sitt välutvecklade, strategiska tänkande som - precis som lärarna förutspått - är en enorm tillgång i de övningsstrider rekryterna dagligen ägnar sig i åt. Under åren i skolan är han totalt avskuren från sin familj och hans stora framgångar och lärarnas intrigerande ger honom få vänner; han måste bokstavligen slåss för sin överlevnad. Ender är sex år gammal.

Ender's game är en scifi-klassiker som var vår senaste kandidat i bokklubben. Alla tyckte om den, de andra lite till sin förvåning då detta var deras första kontakten med SF-litteratur och de aldrig känt sig dragna till genren i tron att det bara är teknik, robotar, rymden och allmänt dödstråkigt. Nu utspelar sig Ender visserligen någonstans i universum, men egentligen hade man lika gärna kunnat förlägga själva grundstommen i handlingen till en internatskola. Berättelsen om Ender är den om en underdog som måste navigera genom och slå sönder etablerade hierarkier. Det är en bok om gruppdynamik och ledarskap, om relationer till sina medmänniskor och att förstå vem man själv är.

Det dröjer inte många sidor innan jag kommer in i Ender's game; storyn fångar, det är spännande och vem älskar inte en underdog. Jag vet att många recensenter reagerar på Enders brådmogenhet och "vuxna" tänkande, men det stör mig inte alls. Han är ju ett strategiskt geni, men också uppenbart ett barn. Det tycker jag är tydligt i hans reaktioner på saker som inträffar; det sätt han interagerar med lärarna, de ensamma nätterna i bunkerbädden och hur han spelar sagodataspelet, som avslöjar mörkare sidor hos honom själv.

Ofta nämns också i recensionerna att Orson Scott Card tydligen är mormon och har uttalat sig kritiskt mot homosexuella, vilket får många att förkasta böckerna. Mot slutet kan möjligen andan bli åt det religiösa hållet, men jag vet inte; i det här fallet håller jag nog ändå isär sak och person och låter Enders spel stå för sig självt. Och det är en bra (ungdoms)bok och en utmärkt dörröppnare in till scifi-världen innan man börjar med tyngre saker...

Modernista har nyligen kommit med en nyutgåva av Enders spel och det var inte längesedan också filmen gick upp på bio.

A-Lo, 2014
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: