The Book Pond
1083 recensioner
4549441 besök
Sushi for beginners
pixel
Marian Keyes
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Sushi för nybörjare
Bokförlag: pixel Penguin
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 0-140-29281-0
Ja, jag vet, jag är fast på Keyes böcker. Denna skiljer sig inte nämnvärt från de andra, vare sig vad gäller handling eller stil, men de är små guldkorn i den grå vardagen och kan liva upp vilken lång flygresa som helst.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: